Arhivska mreža Srbije

Архив Србије
11 000 Београд, Карнегијева 2
Тел. 011/ 3370-781  ; 011/3370-246;
Факс: 011/3370-246
office@archives.org.rs
www.archives.org.rs
Надлежност: Република Србија

Архив Војводине 
21 000 Нови Сад, Дунавска 35
Тел. 021/4891-800 централа;
Факс: 021/522-332
info@arhivvojvodine.org.rs
www.arhivvojvodine.org.rs
Надлежност: за органе и организације АП Војводине

Архив Косова и Метохије
18 000 Ниш, Историјски архив Ниш, Тврђава б.б.
Тел. 064/393-42-32; 018/515-608
Надлежност: за органе и организације АП Косова и Метохије

Историјски архив  Бела Црква
26 340 Бела Црква, I Октобра 40
Тел. 013/851-283
Факс: 013/851-283
iarhivbc@gmail.com

Историјски архив  Бела Црква
26 340 Бела Црква, I Октобра 40
Тел. 013/851-283
Факс: 013/851-283
iarhivbc@gmail.com;
http://www.arhivbc.rs/
Надлежност: Бела Црква, Вршац, Пландиште

Историјски архив Београда
11 070 Нови Београд, Палмира Тољатија 1
Тел. 011/2606-336; 011/3015-150;
Факс: 011/3190-410
arhivbeograda@sezampro.rs
www.arhiv-beograda.org
Надлежност: град Београд

Историјски архив Ваљево
14 000 Ваљево, Поп Лукина 52
Тел. 014/221-028 ; 014/228-187;
Факс: 014/228-187
iava@verat.net
www.istorijskiarhiv.rs
Надлежност: Ваљево, Уб, Осечина, Мионица, Лајковац, Љиг

Историјски архив „31. јануар“ Врање
17 500 Врање,Партизанска 17-а
Тел: 017/423-334; 017/417-042;
Факс: 017/417-042
istarhivvr@gmail.com
www.vranjearhiv.com
Надлежност: Врање, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац, Прешево

Историјски архив Гњилане
18 400 Прокупље, Лоле Рибара 4/8
Тел: 027/333-288; 064/175-03-93;
paune@medianis.net
Надлежност: Гњилане, Каменица, Витина

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар
19 000 Зајечар, Николе Пашића 160
Тел: 019/420-285 ; 019/ 425-490;
Факс: 019/420-285
arhivzaj@open.telekom.rs
www.arhivzajecar.org/
Надлежност: Зајечар, Бољевац, Књажевац

Историјски архив Зрењанин
23 000 Зрењанин, Трг Слободе 10
Тел. 023/564-322 ; 023/510-925  ;
Факс: 023/564-322
arhivzrenjanin@gmail.com
www.arhivzrenjanin.org.rs
Надлежност: Зрењанин, Сечањ, Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј

Историјски архив „Средње поморавље“ Јагодина
35 000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
Тел. 035/223-506; 035/ 242-059;
Факс: 035/223-506
arhivja@gmail.com
www.arhivja.autentik.net
Надлежност: Јагодина, Свилајнац, Ћуприја, Параћин, Рековац, Деспотовац

Историјски архив Кикинда
23 300 Кикинда, Трг српских добровољаца 21
Тел. 023/22-187; 023/439-835;
Факс: 023/22-187
arhivkikinda@gmail.com
http://www.arhivkikinda.org.rs/Index.aspx
Надлежност: Кикинда, Чока, Нови  Кнежевац

Историјски архив „Шумадије“, Крагујевац
34 000 Крагујевац, Крагујевачког октобра 13
Тел. 034/336-251; 034/336-252; 034/335-584;
Факс: 034/336-251
office@arhivsumadija.org.rs
www.arhivsumadija.org.rs
pilic2@sbb.rs
Надлежност: град Крагујевац, Рача, Баточина, Кнић, Топола, Аранђеловац, Лапово

Историјски архив Краљево
36 000 Краљево, Трг Светог Саве 1
Тел. 036/317-560; 036/317-561;
Факс: 036/317-560
arhkv@ptt.rs
www.arhivkraljevo.org.rs
Надлежност: Краљево, Врњачка Бања, Рашка

Историјски архив Косовска Митровица
38 227 Звечан, Владе Ћетковића 15
Тел. 064/254-0720;
ljubisapantovic@yahoo.com
Надлежност: Косовска Митровица, Лепосавић, Зубин Поток, Звечан, Србица, Вучитрн

Историјски архив Крушевац
37 000 Крушевац, Мајке Југовића 6
Тел. 037/420-595; 037/420-590;
Факс:037/420-590
istor_arhiv_ks@ptt.rs
Одељење у Трстенику
37 240 Трстеник
Тел. 037/712-316
Надлежност: Крушевац, Ћићевац, Варварин, Трстеник, Александровац, Брус

Историјски архив Лесковац
16 000 Лесковац, Др Раде Свилара 25
Тел. 016/247-426; 016/216-996;
arhivle@ptt.rs
Надлежност: Лесковац, Власотинце, Црна Трава, Лебане,
Бојник, Медвеђа

Историјски архив Неготин
19 300 Неготин, Бранка Перића 13
Тел. 019/546-098; 019/542-762;
Факс: 019/542-762
arhivnegotin@open.telekom.rs
www.arhivnegotin.org.rs
Одељење у Бору
19 210 Бор, Војске Југославије 18
Тел. и факс: 030/421-365;
Надлежност: Неготин, Кладово, Мајданпек, Бор

Историјски архив Ниш
18 000 Ниш, Тврђава б.б.
Тел. 018/515-609; 018/515-608;
Факс: 018/515-608
arhivnis@open.telekom.rs
www.arhivnis.co.rs
Надлежност: град Ниш, Ражањ, Сокобања, Алексинац, Сврљиг, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина

Историјски архив „Рас“, Нови Пазар
36 300 Нови Пазар, Ослобођења 41
Тел. 020/318-282;
Факс: 020/318-282
iarnp@open.telekom.rs
Надлежност: Нови Пазар, Тутин, Сјеница

Историјски архив града Новог Сада
21 131 Петроварадин, Тврђава 7 и 9
Тел. 021/6431-752; 021/ 6431-557; 021/6432-214;
Факс: 021/6432-214; 021/6431-557;
arhivns@neobee.net
www.arhivns.rs
Надлежност: град Нови Сад, Тител, Жабаљ, Темерин, Врбас,
Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Сремски Карловци

Историјски архив у Панчеву
26 000 Панчево, Немањина 7
Тел. 013/317-344; 013/331-240; 013/318-421;
Факс: 013/317-344
arhivp@panet.rs
www.arhivpancevo.org.rs
Надлежност: Панчево, Ковин, Ковачица, Алибунар, Опово

Историјски архив Пећ
11 000 Београд, Боривоја Стевановића 12-в/13
Тел. 011/3068-182; 011/3476-005;
Министарство спољних послова
– Одељење за администативне и архивске послове
Кнеза Милоша 24, 11 000 Београд
v.damjanovic@kultura.gov.rs
Надлежност: Пећ, Исток, Клина, Дечане, Ђаковица

Историјски архив Пирот
18 300 Пирот, Српских владара 130
Тел. 010/320-952; 010/310-592;
Факс: 010/310-592
iapirot@medianis.net
Надлежност: Пирот, Бела Паланка,Бабушница, Димитровград

Историјски архив Пожаревац
12 000 Пожаревац, Др Војислава Дулића 10
Тел. 012/223-082;
Факс: 012/223-082
kontakt@arhivpozarevac.org.rs
www.arhivpozarevac.org.rs
Надлежност: Пожаревац, Жагубица, Кучево, Голубац, Мало Црниће, Петровац, Велико Градиште

Међуопштински историјски архив  Призрен
Ниш , Историјски архив Ниш, Тврђава б.б.
Тел. 018/515-608; 018/515-609;
arhivprizren@hotmail.com
vidosavljevicmiro@live.com
Надлежност: Призрен, Ораховац, Сува Река, Драгаш

Архив града Приштине 
11 427 Вранић, Београд Богољуба Михајловића 51
Тел. 011/8332-733;
Факс: 011/8332-733
bojanrog@yahoo.com
Надлежност: град Приштина, Подујево, Глоговац, Липљан, Косово Поље, Обилић, Ново Брдо, Урошевац, Штрпце, Штимље

Историјски архив „Топлице“ Прокупље
18 400 Прокупље, Пасјачка 2
Тел. 027/329-546; 027/329-646;
Факс: 027/329-646
arhiv@prokuplje.org.rs
Надлежност: Прокупље, Житорађа, Блаце, Куршумлија

Историјски архив Сента
24 400 Сента, Главни трг 1/II  ПФ: 56
Тел. 024/811-037; 024/811-134;
Факс: 024/811-134
zentarhiv@sksyu.net
fodor-zentarhiv@sksyu.net
www.zentarhiv.rs
Одсек за архивску грађу Бечеј
21 220 Бечеј, ул. Зелена 100
Тел. 021/6915-321;
Факс: 021/6915-321
district@neobee.net
Надлежност: Сента, Бечеј, Србобран, Ада, Кањижа

Историјски архив  Смедерево
11 300 Смедерево, Краља Петра  Првог 2
Тел. 026/229-279; 026/648-980;
Факс: 026/229-279
arhivsd@open.telekom.rs
Надлежност: град Смедерево

Архив „Верослава Вељашевић“ Смедеревска Паланка
11 420 Смедеревска Паланка, Омладинска 13
Тел. 026/317-235;
Факс: 026/317-235
arhiv@open.telekom.rs
Надлежност: Смедеревска Паланка, Велика Плана, Жабари

Историјски архив Сомбор
25 000 Сомбор, Трг Цара Лазара 5
Тел. 025/26-292; 025/22-287
Факс: 025/22-287
info@arhivsombor.org.rs
www.arhivsombor.org.rs
Надлежност: Сомбор, Апатин, Кула, Оџаци, Бач

Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица
22 000 Сремска Митровица, Вука Караџића 4
Тел. 022/613-592; 022/621-861; 022/625-393;
Факс: 022/621-861
arhivsrem@open.telekom.rs
www.arhivsrem.org.rs
Надлежност: Сремска Митровица, Шид, Ириг, Инђија, Стара Пазова, Рума, Пећинци

Историјски архив Суботица
24 000 Суботица, Трг Слободе 1/III
Тел. 024/626-889; 024/626-865; 024/626-866; 024/524-033;
Факс: 024/524-033
info@suarhiv.co.rs
www.suarhiv.co.rs
Надлежност: Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош

Историјски архив Ужице
31 000 Ужице, Жичка 37
Тел. 031/510-284; 031/510-684; 031/513-484; 031/513-498
Факс: 031/513-498
arhivue@ptt.rs
info@arhivue.org.rs
www.arhivue.org.rs
Надлежност: Ужице, Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Ариље, Ивањица, Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље

Међуопштински историјски архив Чачак
32 000 Чачак, Господар Јованова 2
Тел. 032/342-860 централа; 032/222-729;
Факс: 032/342-860
arhivcacak@open.telekom.rs
www.arhivcacak.org.rs
Надлежност: Чачак, Горњи Милановац, Лучани

Међуопштински историјски архив  Шабац
15 000 Шабац, Војводе Мишића 18-а
Тел. 015/354-992; 015/354-989;
Факс: 015/354-989
arhivsabac@gmail.com
Надлежност: Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Лозница, Крупањ

3 odgovora na “Arhivska mreža Srbije

  1. Прилично је добро систематизовано. Међутим хтела сам да погледам где се налази архивска грађа из Нових Карловаца па нисам видела у оквиру Архивске грађе Срема. дали бисте ме могли упутити где се налази?

    • Poštovana, obzirom da se Novi Karlovci nalaze u opštini Inđija, koliko mi je poznato, trebalo bi da arhivska građa bude u Istorijskom arhivu Srem u Sremskoj Mitrovici. Naravno, sve zavisi i koja vas dokumentacija interesuje i za koji period. Dakle, javite se kolegama u Istorijskom arhivu u Sremskoj Mitrovici. Srdačan pozdrav

  2. Thank you a tremendous put up, would see your personal others posts. i appreciate your ideas with this, I soon became a lttle bit strike by this article. Merit again! You earn a great moment. Has wonderful data here. I think that in case more people considered it like this, they’d have got a better time frame have the suspend ofing the issue.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s