Arhive kategorija: Digitalizacija i mikrofilmovanje arhivske građe

Galerija

Nenad Šeguljev, Fotografija kao istorijski dokument (Formiranje zbirke fotografija u Dokumentacionom centru „Nikola Mirkov“[1])

Ova galerija sadrži 3 fotografija.

Činjenica je da arhivisti i istoričari u svetu, ali i u našim zemljama nisu oduvek prepoznavali fotografiju kao primarni istorijski izvor. Nekonvencionalna ili neknjižna građa, kako se naziva, fotografija nikada nije imala primarno mesto ali je čuvana kao jednako vredna. … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Бориша Радовановић, О дигиталној копији као историјском извору

    Апстракт: У раду се говори о коришћењу дигиталних копија као историјског извора за реконструкцију прошлости и тешкоћама на које наилазе историчари – архивисти код коришћења ове врсте архивске грађе. Кључне речи: архивска грађа , дигитална копија, историјски извор Научна обрада … Nastavite sa čitanjem

Слободанка Цветковић, Дигитализација у архивима у Србији – изазови и замке

Рад разматра један од проблема савремене архивистике – дигитализацију у архивима у Србији. Један број архива упустио се у подухват дигитализације самостално, без утврђених заједничких стандарда на нивоу државе и струке. У времену када смо на путу прихватања међународних стандарда, јасно је колико такви појединачни иступи могу предстаљати проблем на том путу, а са друге стране такве иницијативе су и неопходне како би се српска архивистика померила са, већ годинама, мртве тачке….(чланак)

 Објављено у: Архив-Часопис архива Југославије, бр.1-2, 2010.