Arhive kategorija: Spoljna služba

Galerija

Marija Todorović, Primarna zaštita javne arhivske građe u Republici Srbiji na osnovu predloga zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi

Zadnjih deset godina osetno je povećano interesovanje građana za arhiv i arhivska dokumenta. Nesumnjivo da su promenjeni društveno-ekonomski odnosi ( promena društvene  u privatnu svojinu ) uzrokovali određene procese, za čije se uspešno okončanje pred drugim državnim organima moraju pribaviti dokazi … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Мa Јасмина Живковић, Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине Србије (упоредна анализа стања у матици и дијаспори)

   Апстракт: Црквене матичне књиге представљају историјски извор првог реда и део културне баштине Србије од  изузетног значаја. Као такве, предмет су посебне пажње архивских посленика у оквиру стручног рада на заштити културне баштине Србије, без обзира да ли су настале … Nastavite sa čitanjem

Јасмина Живковић, Заштита архивске грађе привредних регистратура у стечају

Привредна и друштвена кретања у Србији последњих десет година  обележиле су, поред осталог, и значајне економске промене. Оне се састоје у суштинским променама својинско-правних односа са циљем оживљавања привредних процеса по основу  приватизације друштвеног  и државног капитала, што доводи до образовања нових облика привредних друштава и другачијег начина организовања  производње.

У времену,  транспарентно промовисаном као транзиција, архивска струка оправдано поставља питање заштите архивске грађе као културног добра и регистратурског материјала као добра које ужива претходну заштиту. Питање је посебно актуелно када се као ствараоци, правни наследници или по било ком другом основу имаоци архивске грађе појављују правни субјекти привредне делатности.

Предмет нашег занимања у конкретном случају јесте заштита архивске грађе и регистратурског материјала привредних субјеката који се налазе у поступку стечаја. Добро организована заштита архивске грађе, у конкретном случају, условљена је адекватном правном регулативом. (чланак)