Arhive kategorija: Sređivanje arhivske građe

Galerija

Nenad Šeguljev, Fotografija kao istorijski dokument (Formiranje zbirke fotografija u Dokumentacionom centru „Nikola Mirkov“[1])

Ova galerija sadrži 3 fotografija.

Činjenica je da arhivisti i istoričari u svetu, ali i u našim zemljama nisu oduvek prepoznavali fotografiju kao primarni istorijski izvor. Nekonvencionalna ili neknjižna građa, kako se naziva, fotografija nikada nije imala primarno mesto ali je čuvana kao jednako vredna. … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Љубинка Шкодрић, Настанак архивских фондова

У светској архивистичкој пракси појам архивског фонда први пут се спомиње 1841. године када је француски историчар Наталис де Вели издао упутство да се архиви групишу по фондовима. Он је веровао да ће очување докумената у поредку у коме су … Nastavite sa čitanjem

Слободанка Цветковић, Искуства на сређивању архивског фонда Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу 1929-1934

У раду је изложен историјат установе, а затим дата искуства на сређивању овог архивског фонда категорисаног као фонд од великог значаја.  Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, облик тематски.(чланак)

Објављено у: Пешчаник – Часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Иторијски архив Ниш, Година V, број 5, Ниш 2007, 311-321.

Galerija

Слободанка Цветковић, О проблему сигнатуре

Трећи број Архивског гласника објавио је чланкe Р. Стојиљковића и М. Стојчића „О сигнатури још једном“ (стр. 18) који показује где се налазимо по стручним питањима и  чланак Наде Берић (стр. 10-11) „Превод на српски језик стандарда Међународног ахривског савета … Nastavite sa čitanjem