Galerija

Nenad Šeguljev, Fotografija kao istorijski dokument (Formiranje zbirke fotografija u Dokumentacionom centru „Nikola Mirkov“[1])

Ova galerija sadrži 3 fotografija.

Činjenica je da arhivisti i istoričari u svetu, ali i u našim zemljama nisu oduvek prepoznavali fotografiju kao primarni istorijski izvor. Nekonvencionalna ili neknjižna građa, kako se naziva, fotografija nikada nije imala primarno mesto ali je čuvana kao jednako vredna. … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Мa Јасмина Живковић, Заштита црквених матичних књига као дела културне баштине Србије (упоредна анализа стања у матици и дијаспори)

   Апстракт: Црквене матичне књиге представљају историјски извор првог реда и део културне баштине Србије од  изузетног значаја. Као такве, предмет су посебне пажње архивских посленика у оквиру стручног рада на заштити културне баштине Србије, без обзира да ли су настале … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Слободанка Цветковић, Архивски гласник

Поводом овогодишњег Међународног дана архива, који се обележава 9. јуна, нећемо размишљати о стварима које нису добре, већ се подсетити на једну која је била добра, а више је нема. Од како је изашао последњи број Архивског прегледа, стручног гласила … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Danijela Branković, Tehnički in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

Radenci, hotel Radin 28–30. marta 2012. godine           Međunarodno savetovanje Tehnički in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (Tehnički i stručni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja), tradicionalni stručni arhivistički skup, održano je od 28–30. marta 2012. … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Бориша Радовановић, О дигиталној копији као историјском извору

    Апстракт: У раду се говори о коришћењу дигиталних копија као историјског извора за реконструкцију прошлости и тешкоћама на које наилазе историчари – архивисти код коришћења ове врсте архивске грађе. Кључне речи: архивска грађа , дигитална копија, историјски извор Научна обрада … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Жељко Комарица, Питање наплате услуга Архива – документација за реституцију

Актуелно питање: Да ли архиви треба да наплаћују своје услуге приликом издавања уверења и оверених копија предмета везаних за подношење захтева за повраћај имовине Агенцији за реституцију?   Последњих месеци, од ступања на снагу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, … Nastavite sa čitanjem

Galerija

С. Цветковић, Годину дана после

Пре тачно годину дана покренут је сајт Архивистика (https://arhivistika.wordpress.com/).  Разлози за настанак сајта били су двојаки. Првенствено, циљ реализовања ове идеје била је жеља да се архивски радници у Србији међусобно повежу, да успоставимо ближу комуникацију, да размењујемо искуства, проблеме, … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Slobodanka Cvetković, Čekajući Zakon

Pre nekoliko dana mediji su objavili „epohalnu“ vest da je Vlada Republike Srbije  usvojila Predlog zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi. (http://www.kultura.gov.rs/usvo-en-predlog-zakona-o-arhivsko-sluzbi-i-arhivsko-gra-i) Epohalno stvarno jeste, s obzirom da se na njegovo usvajanje, nakon sprovedene javne rasprave, čeka poprilično dugo, … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Boriša Radovanović, O nekim aktuelnim pitanjima arhivistike u Srbiji

                       Abstrakt: U radu se govori o zaštiti arhivske građe kod privatizovanih preduzeća u vreme tranzicije, zaštiti arhivske građe koja nastaje radom nevladinih organizacija u Srbiji, o potrebi održavanja prvog kongresa srpskih arhivista i osnivanju katedre za arhivistiku na … Nastavite sa čitanjem

Galerija

Слободанка Цветковић, Поводом Међународног дана архива

Међународни дан архива у свету обележава се од скоро, тачније од 2008. године. Идеја за обележавање светског дана архивских установа покренута је почетком овог века, а на 15. Конгресу Међународног архивског савета одржаном у Бечу 2004. године, усвојена  је резолуција о … Nastavite sa čitanjem