Stručna uputstva

Na ovoj stranici pronaći ćete stručna uputstva iz arhivistike.

Stariji propisi:

  • Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe i izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje građe između organa uprave i nadležnih arhiva (1970)
  • Uputstvo o vođenju evidencija informativnog centra (1973)
  • Uputstvo o inventarisanju arhivske građe u državnih arhivima u NRS (1957)
  • Preporuka o normativima minimalnih uslova za osnivanje arhiva i arhivskih odeljenja (1967)